Persoonlijke moeilijkheden

 

Laat iedereen uit de buurt blijven die onwillig is de overdracht toe te juichen en de eenzaamheid te weerleggen ” (Sloterdijk,Sferen, p.9)

Wie komt er naar een gesprekstherapeut?

Mijn ervaring leert dat iedereen naar een gesprekstherapeut kan komen: zowel het meest gewone als het uitzonderlijke kunnen het onderwerp zijn van dit gesprek.

Persoonlijke problemen

Stuk gelopen relaties, ongelukkige verhoudingen, moeilijkheden met het aangaan van intieme relaties, overvraagd of oververmoeid zijn, moeilijkheden om nog zin te ervaren. Sommigen vinden het lastig om nog aansluiting te vinden bij andere mensen of maken een moeilijke periode mee in hun leven. Mensen voelen zich niet goed, zijn droevig of ongelukkig. Ze menen niet langer gehoord te zijn en voelen zich onbegrepen. Hun leven is ondraaglijk geworden, wanhoop is hun nader en zij kunnen niet langer met hun hersenspinsels, gedachten of  bedoelingen bij  anderen terecht. Mensen kunnen zich hierover zorgen maken, schamen zich, ervaren schuldgevoelens, worden angstig. Het is niet onmogelijk dat ze zich uiteindelijk voor hun naaste omgeving gaan afsluiten. Ze kunnen niet langer de persoon zijn die ze voor de andere mensen willen zijn of de rol opnemen die ze willen vervullen. Ze zoeken allerlei minder goede oplossingen (drank, drugs en andere verslavingen) om hiermee om te gaan. Hieruit willen losraken, nog rouwend om oude rollen en gedaanten, zoeken mensen kracht, steun en een manier om verder te gaan, om hun leven te veranderen.

Persoonlijkheidsonderzoek

In combinatie met therapie is er de mogelijkheid tot een persoonlijkheidsonderzoek.  Zo’n een onderzoek kan interessant zijn als men zich de vraag stelt waarom men toch steeds opnieuw in dezelfde situaties terechtkomt. Op basis van dergelijk psychologisch profiel kan men komen tot praktische aanbevelingen.

Samenwerking

Samenwerking met huisarts, psychiater of andere hulpverleners acht ik zeer belangrijk. Indien noodzakelijk wordt er sowieso verwezen en samengewerkt met een dokter of een psychiater. Ook de samenwerking met een kinesist, osteopaat of een andere hilpverlener kan aangewezen zijn.