opvoedingsproblemen

Opvoedings- en afstemmingsproblemen tussen ouders en kinderen

Als voormalig directeur van een centrum voor ambulante revalidatie heb ik duizenden kinderen met ontwikkelings-, emotionele en gedragsproblemen ontmoet en steeds speelde de wisselwerking tussen ouders en kinderen een belangrijke, doorslaggevende rol.

“Ouder zijn” is vandaag niet altijd even makkelijk en ouders kunnen doordat er geen juiste afstemming gevonden wordt met hun kind, in handelsverlegenheid geraken.

-wat is er aan de hand met mijn kind?

-heeft mijn kind autisme, ADHD of een andere diagnose…?

-waarom heeft mijn kind geen zelfvertrouwen?

-waarom maak ik mij toch altijd boos op mijn kind?

-waarom lukt dat leren zo moeilijk?

-waarom luistert mijn kind niet?

-waarom voelt hij zich niet goed in zijn vel en wordt hij eventueel gepest op school?

-hoe ga ik het best om met mijn kinderen bij echtscheiding?

– en andere vragen…….

Het opvoeden vindt plaats in complexe, erg veranderende wereld en het is soms niet meer zo duidelijk wat ouders van hun kinderen moeten verwachten en hoe ze er mee dienen om te gaan. Beide ouders gaan ook dikwijls anders om met het gedrag van hun kind.

Daarnaast is er de schoolse context en de problemen die een kind kan ervaren met het verwerven van leerstof en het moeilijk gedrag dat op school kan ontstaan. Om ouders en kinderen hierin bij te staan, kan er een afspraak worden gemaakt.

Er wordt afwisselend met beide ouders (indien mogelijk) en kind gewerkt. Op basis van deze samenwerking ontstaat een goed beeld over de mogelijkheden om tot een betere interactie te komen. Tijdens deze fase kan het ook opportuun zijn (en als de ouders er voor open staan) om ter plaatse samen met de ouders de thuiscontext te bekijken.

Indien noodzakelijk (en gewenst) kan ook de schoolse context betrokken worden.

Tijdens de eerste gesprekken is het belangrijk dat alle informatie van andere hulpverleners wordt meegebracht.

Samenwerking met andere hulpverleners (kine’s of KOB-therapeut, logopedisten, huisarts…), huisarts is sowieso eveneens een waardevolle optie.