psychoanalytische therapie

Binnen mijn therapie aanbod is de psychoanalytische therapie een bijzondere vorm. Ze biedt de mogelijkheid aan de cliënt om minstens tweemaal in de week verder op zoek te gaan naar antwoorden op vragen die men in zijn leven niet goed krijgt uitgeklaard en waar enkel en alleen een eigen antwoord op mogelijk is.

Belangrijk is dat men voor deze therapievorm de tijd neemt en het beschouwt als een manier om zichzelf “die tijd” en “die waarde” te geven. Tijd & ruimte geven aan zichzelf om in dit leven een plaats te zoeken, er bij stil te staan en verrast te worden door het eigen creatieve zoekproces. Deze waarde die je aan jezelf geeft, leidt tot veranderingen, andere wendingen in het leven en doordachte en doorleefde beslissingen.

Na enkele intakegesprekken kan voor deze behandeling gekozen worden.

Het telefoonnummer van de praktijk is 0479 021243.